Liever een blij kind?

Heb je het gevoel dat je niet word begrepen of dat andere instanties het niet snappen wat er speelt? Ziet u geen vooruitgang? Laat de school u in de steek en kunt u weer zoeken naar een nieuwe school? Mail me voor een afspraak, zodat we een oplossing hebben!

Digitaal pesten..

Bij digitaal pesten komt heel wat kijken, maar is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, wat mag wel en wat mag niet?

Stappenplan:

Kindercoaching verloopt altijd via de volgende stappen:

1 | Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend gesprek bekijken we samen (nog zonder je kind) of kindercoaching geschikt is. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek en ontvang je de behandelovereenkomst en het intakeformulier per mail.

2 | Intake
Hierna volgt een tweede gesprek waarbij je kind aanwezig is. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat er aan de hand is en waar jij en je kind hulp bij willen. Ook wordt er een afspraak gemaakt voor een aantal coachingssessies.

3 | Onderzoek
Tijdens de eerste 3 tot 5 sessies onderzoekt en verheldert de kindercoach het probleem. Ook wordt gewerkt aan de vertrouwensband tussen coach en kind die onmisbaar is voor de behandeling. Pas als je kind zich veilig voelt, gaat het zich uiten.

4 | Behandeling
Na een oudergesprek waarin de kindercoach de observaties met je doorneemt start de behandeling. Deze fase duurt gemiddeld 5 tot 10 sessies. Doel is je kind te leren vertrouwen op zijn of haar eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten.

5 | Afronding
Wanneer je kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem ronden we de behandeling op een leuke manier af. Ook vindt er met de ouder(s) een evaluatiegesprek plaats en geeft de kindercoach adviezen voor de toekomst.

DUUR CONSULT
In de meeste gevallen vinden de sessies alleen met je kind plaats. Iedere behandeling duurt 45 minuten en wordt afgesloten met een kort gesprekje met de ouder(s).

AANTAL BEHANDELINGEN
Het aantal sessies dat je kind nodig heeft is vooraf moeilijk te bepalen. Dat hangt af van de problematiek, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de ouders. We streven er altijd naar om de behandeling zo kort mogelijk te laten duren.