Kindercoach

Dit is de plek in Uden en omstreken voor hulp aan kinderen* en hun ouders** als het even niet lekker loopt! De plek voor ouders/verzorgers en kinderen met verschillende problemen, groot en klein. Kinderen of ouders, die een luisterend oor nodig hebben, kinderen die zich niet gelukkig of gezien voelen en ouders die om wat voor reden dan ook vastzitten! Daar is de kindercoach voor!

* Lees "kind" als kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.
**Lees "ouders" als ouders en verzorgers

Kind als uitgangspunt.

Kindercoaching is een kortdurende, positieve en speelse vorm van begeleiding van een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet lekker in zijn vel zit. Het doel van coaching is het kind door het aanleren van nieuwe vaardigheden weer controle te laten krijgen over de situatie waarmee hij/zij het op dat moment moeilijk heeft. Als dat doel bereikt wordt, zal hij/zij daar nu en in de toekomst veel plezier van hebben. Niet het probleem, maar het aanleren van een nieuwe vaardigheid staat centraal.

Belangrijk!!

Bij de begeleiding richt de kindercoach zich allereerst op het ontdekken van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Zo benut hij de sterke kanten van uw kind optimaal. Dat maakt hem/haar sterk, weerbaar en zelfverzekerd.


Kindercoaching is geen therapie. De kindercoach ondersteunt en begeleidt in het zoeken naar een oplossing voor het probleem waar uw kind last van heeft. Dat kan op school, bij u thuis of op een andere locatie waar u en uw kind zich vertrouwd voelen.

Mijn portfolio

Diverse oorzaken:


Soms zit een kind even niet lekker in zijn/haar vel. Soms kan het duidelijk zijn waar de oorzaak ligt, maar soms ook niet direct. Als kindercoach kan ik samen met uw kind onderzoeken waar het probleem zit en kijken we samen wat de mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Vaak is het zo dat het initiële probleem een andere oorzaak heeft. Hier komen we tijdens de sessies achter.

Kinderen en jongeren kunnen bij mij komen met diverse hulpvragen:

pesten - echtscheiding - verlies en rouw - gedragsproblemen - slaapproblemen - aandachtsproblemen - niet lekker in je vel zitten - hooggevoeligheid - sociaal emotioneel gedrag - puberproblematiek

Anders leren:


Beelddenken is een manier om informatie snel op te nemen en te verwerken. Helaas lopen kinderen die beelddenken in ons onderwijs vaak vast. In vier sessies kan ik uw kind helpen om op een andere manier te leren. Uw kind kan op zo’n manier informatie makkelijker onthouden en hoogstwaarschijnlijk een grote achterstand inhalen. Door middel van het aanbieden van visualisaties, kan uw kind zijn of haar hoofd ‘opruimen’ en plaats maken om taal en rekenen een vaste plek te geven in het hoofd.

35 jaar ervaring


Hoewel ik zelf pas 40 ben, heeft mijn hoofd nooit stilgestaan en zocht ik altijd naar manieren om bepaalde problemen aan te pakken. Door de jaren heen heb ik veel beperkingen ervaren in het uiten van emotie. Op latere leeftijd begreep ik dat dit een onderdeel was van een natuurlijke overlevingsdrang. Het heeft bijna 5 jaar geduurd om alles wat ik heb ervaren te bevatten en verwerken en zo kon ik overleven. Deze kennis wil ik niet verloren laten gaan en daarom wil ik graag kinderen in een vergelijkbare situatie helpen.

Pesten

Aanpak kindproblemen:

Ik praat met de ouders en met het kind voor een doelgerichte oplossing om pestproblemen te verhelpen. Daarnaast kijken we naar het totale plaatje van het kind en de problemen die er heersen. Vaak komen er zaken naar voren die nooit benoemd zijn of onzichtbaar voor het oog. Dan gaan we kijken naar een plan van aanpak en zetten we eventuele hulpmiddelen in.

Ervaring Pesten:

Zelf ben ik 16 jaar lang gepest en heeft het heel veel met me gedaan als persoon. Ik ben hiervoor in therapie geweest en heb ongelooflijk veel geleerd om weer als volwaardig persoon te kunnen zijn. Op mijn webpagina www.wordgepest.nl staat een beknopte omschrijving wat er allemaal is gebeurd, en wat je er aan kunt doen. Neem gerust contact met me op, want het kan de toekomst van uw kind veranderen in positieve zin!